Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

ของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายจุดจำหน่าย “หวย-สลาก”ใบละ 80 บาท

คอหวยเตรียมเฮ!รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ 80 บาท พร้อมเปิดแนวทางหลักเกณฑ์ไว้ 2 ระยะ ตั้งเป้าภายในเดือนพ.ค. 65 จะมีร้านขายสลากราคา 80 บาททั่วประเทศ

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนคนไทย ผ่านมาตรการเยียวยา อาทิ คนละครึ่งเฟส 4 ,ช้อปดีมีคืน ปี 2565 รวมไปถึงอีกหลายโครงการต่างๆซึ่งมีอยู่หนึ่งโครงการที่น่าจะถูกจับตามองมากที่สุด นั่นก็คือ โครงการ”สลาก 80 ”

สำหรับโครงการสลาก 80 จะถูกดำเนินการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะทำการขยายจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาท ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ไว้ 2 ระยะ ดังนี้

 

ระยะที่ 1

ขยายในเชิงลึก เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย
โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ระยะที่ 2

ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย
ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้กำหนดเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธิ์ หรือกรณีถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ยังครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

สำหรับโครงการ”สลาก 80 “เปิดรับสมัครวันไหน

เปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565

ประชาชนจะซื้อสลากราคา 80 บาทได้จากที่ไหน

สำนักงานสลากกินแบ่งระบุว่าประชาชนจะสามารถหาซื้อสลากได้ในราคา 80 บาทจากจุดจำหน่ายสลาก 80 ได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อจุดจำหน่ายสลากราคา 80 บาทในปัจจุบัน

เช็ครายละเอียดจุดจำหน่ายได้ที่นี่(คลิกที่นี่)
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GLO Lottery และสามารถค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers ซึ่งมีขั้นตอนการค้นหาดังนี้
1.เปิดแอปพลิเคชัน GLO Lottery
2.เลือกเมนู
3.เลือกจุดจำหน่ายสลาก
4.พิมพ์ GOS ในช่องค้นหาสถานที่

Back to Top