Trending

No tags found
Saturday Jul 20, 2024

ส่อง 4 ช่วง “เศรษฐกิจ” แต่ละแบบ ลงทุน “หุ้น” กลุ่มไหนมีโอกาสรุ่ง

ส่องลักษณะ “เศรษฐกิจไทย” 4 ช่วง ทั้งช่วงฟื้นตัว ช่วงกำลังฟื้นตัว ช่วงกำลังถดถอย หรือช่วงถดถอย แต่ละช่วงมีโอกาสส่งเสริมให้ “หุ้น” กลุ่มไหนเติบโตได้บ้าง ?

การลงทุนในหุ้น หรือ หุ้นสามัญ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนสร้างมูลค่าของกลุ่มนักลงทุนไทย ที่มองหาโอกาสจากธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ซึ่งการลงทุนในหุ้นเองก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งการบริหารงานของบริษัท รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่มากับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้นการประเมินหุ้นที่มีโอกาสเติบโตหรือสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา หนึ่งส่วนสำคัญจึงต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจให้เป็นด้วย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ชวนไปตามหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในเศรษฐกิจแต่ละช่วง

เศรษฐกิจระยะถดถอย (Full Recession)
ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังถดถอย ตลาดมักจะเต็มไปด้วยข่าวร้าย เป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ แต่การลงทุนในตลาดหุ้นอยู่บนความคาดหวังว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนรับโอกาสที่คาดว่าจะกลับมา ทำให้ตลาดช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้น (Bull Market)

หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี : เป็นกลุ่มที่เป็น Mega Trend น่าติดตาม หรือปรับตัวได้ดีในช่วงที่มีความหวังว่าเศรษฐกิจผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม : คาดว่าการจับจ่ายใช้สอยจะดีขึ้น ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตได้ประโยชน์

หุ้นกลุ่มวัตถุดิบพื้นฐานในการทำธุรกิจ : เมื่อคาดว่าการจับจ่ายใช้สอยจะเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตก็จะเพิ่มการผลิต ทำให้ความต้องการบรรดาวัตถุดิบพื้นฐานเพิ่มขึ้น เช่น หิน เหล็ก ไฟ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น

เศรษฐกิจระยะเริ่มฟื้นตัว (Early Recovery)
ในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ระยะเริ่มฟื้นตัว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ จะดีขึ้นตามลำดับ ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจและอยู่ในช่วง Market Top หรือช่วงจุดสูงสุดของตลาดหุ้น

หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม : ต่อเนื่องจากช่วงระยะถดถอย กลุ่มอุตสาหกรรมจะยังปรับตัวได้ดี เพราะกำลังซื้อฟื้นตัว แต่เป็นช่วงปลาย

หุ้นกลุ่มพลังงาน : แนวโน้มของการใช้พลังงานจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งครัวเรือนและธุรกิจ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ : จะฟื้นตัวตามกำลังซื้อ

เศรษฐกิจระยะฟื้นตัวแล้ว (Full Recovery)
เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว ตัวเลขเศรษฐกิจจะอยู่ในจุดสูงสุด โดยฟากฝั่งของตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วง Bear Market หรือเริ่มเป็นขาลง

หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจช่วงเศรษฐกิจระยะฟื้นตัวแล้ว

หุ้นกลุ่มพลังงาน : ปริมาณความต้องการยังสูง แต่เริ่มเห็นการปรับลดลง

หุ้นกลุ่มข้าวของเครื่องใช้ : คนยังมีกำลังซื้อแต่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

หุ้นกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ : นักลงทุนจึงเริ่มมองหาอะไรลงทุนที่ปลอดภัย โดยหุ้นกลุ่ม Defensive Stock เช่น กลุ่มสุขภาพ การแพทย์

ระยะเริ่มถดถอย (Early Recession)
ช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆ ตัวลดลง ทำให้ตลาดหุ้นช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะทำจุดต่ำสุด

หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจช่วงเศรษฐกิจเข้าสู่ระยะเริ่มถดถอย

หุ้นกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ : ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย ธุรกิจกลุ่มนี้จึงยังขยายตัวได้

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค : เริ่มเข้ามาเป็นที่สนใจในช่วงนี้ เนื่องจากรายได้มั่นคง ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจน้อยและจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน : เวลาเศรษฐกิจมีปัญหา การผลิตและการบริโภคชะลอตัว หลายๆ ฝ่ายจะพยายามกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การบริโภค ผ่านการลดดอกเบี้ยและจูงใจให้ขอสินเชื่อมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนในหุ้นยังจำเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น แนวโน้มของอุตสาหกรรม ภาพรวมของบริษัทในตลาดฯ งบการเงิน รวมถึงเทรนด์ในอนาคต ระยะเวลาในการเข้าซื้อ-ขาย ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่มีผลเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ในการลงทุนทั้งสิ้น

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

Back to Top