Trending

No tags found
Saturday Jul 20, 2024

บลจ.วรรณ แนะกระจายความเสี่ยงลงทุนธีมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

บลจ.วรรณ เน้นกระจายการลงทุนบางส่วนใน ONE-MEDTECH ธีมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แนะนักลงทุนความเสี่ยงสูงที่ยังไม่มีการลงทุนในกองทุน แนะนำ “ซื้อ” ส่วนนักลงทุนระยะยาวแนะนำ “ทยอยสะสมเพิ่ม” เมื่อราคาปรับตัวย่อลง

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก จากปัจจัยด้านการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อสรุป รวมถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ FED ที่ Hawkish มากขึ้น

โดยส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อรับมือเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูง นอกจากนี้ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 2 และ 10 ปี ติดลบหรือเกิดภาวะ Inverted yield curve ซึ่งในอดีตบ่งชี้ว่าอาจเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจถดถอยใน 6-12 เดือนข้างหน้า ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการลงทุนเป็นรายอุตสาหกรรม บริษัทพบว่าเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ในห่วงโซ่ของการรักษาพยาบาลอย่างขาดไปไม่ได้ ทำให้ธุรกิจมีความผันผวนต่อสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยมหภาคค่อนข้างจำกัด

โดยบริษัทมองว่า การลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ของสหรัฐถือว่ายังคงน่าสนใจ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีความสามารถในการกำหนดราคาในระยะข้างหน้า จึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่เงินเฟ้อสูง

นอกจากนี้ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ในห่วงโซ่ของการรักษาพยาบาลที่ขาดไปไม่ได้ด้วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา ไปจนถึงการป้องกันโรคต่าง ๆ มีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอและมีความผันผวนต่อสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว จากแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ และสังคมดิจิตอลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การแพทย์กับแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

ดังนั้น บริษัทฯแนะนำกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี (ONE-MEDTECH) สำหรับนักลงทุนความเสี่ยงสูงที่ยังไม่มีการลงทุนในกองทุน แนะนำ “ซื้อ” ในส่วนนักลงทุนระยะยาวแนะนำ “ทยอยสะสมเพิ่ม” เมื่อราคาปรับตัวย่อลง สำหรับผลตอบแทนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.26% ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 25 ม.ค. 2565 อยู่ที่ประมาณ 5.01% (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2565)

“ตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวผันผวนต่อเนื่องนั้น กลยุทธ์การกระจายการลงทุนและใช้โอกาสจากความผันผวนเพื่อทยอยเข้าลงทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนที่ Selective มากขึ้นยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการลงทุนของปีนี้ นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะกลับมาให้น้ำหนักต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสะท้อนพื้นฐานการเติบโตของบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าและบริการจากผู้บริโภค” นายพจน์กล่าว

สำหรับ ONE-MEDTECH มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในตลาดหุ้นสหรัฐในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก อวัยวะเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่อง X-ray เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมที่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งอื่น ๆ

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

Back to Top