Trending

No tags found
Friday Jul 19, 2024

GULF จับมือ Binance เตรียมตั้งกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรในไทย

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” แถลงตั้งบริษัทลูกลงนามร่วมกลุ่ม Binance เตรียมความพร้อมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรในประเทศไทย หวังผลักดัน อุตฯ สินทรัพย์ดิจิทัลให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF) เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance (“Binance”) เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ทางการเงินของประเทศและจะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น

ความร่วมมือกับ Binance ดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว

บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัทเนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ในประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน ขณะที่ Binance มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง Binance ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

Back to Top