Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

THG โกยรายได้ทะลุ 1 หมื่นล้าน

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ประกาศผลการดำเนินงานปี 2564 กวาดรายได้รวม 10,848 ล้านบาท ดันกำไรทะยาน 1,337 ล้านบาท เติบโตและฟื้นตัวอย่างมั่นคง ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.90 บาทต่อหุ้น คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2565 ดีขึ้นต่อเนื่อง Digital Platform เข้ามามีบทบาทในการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 ว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทฯ ปรับตัวรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและพฤติกรรมลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ได้ดี โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 10,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.3% จากปี 2563 ซึ่งทำได้ 7,315 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตที่ 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,056.5% จากปี 2563 ที่ทำได้ 62 ล้านบาท

“แม้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากที่คนไข้บางส่วนลดการเข้าใช้บริการและคนไข้จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาได้ แต่ THG ปรับกลยุทธ์ธุรกิจได้รวดเร็วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ทดแทน เช่น การเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และร่วมกับโรงแรมเอกชนเพื่อเปิดให้บริการ Hospitel รวมถึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งของภาครัฐและวัคซีนทางเลือก ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์สามารถทำรายได้ถึง 10,415 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.7% จาก 6,913 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อยู่ที่ 30.8% และด้วยความสามารถในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี จึงส่งผลให้รายได้และกำไรเกิดการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง เน้นธุรกิจที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม เช่น การผนึกความร่วมมือกับ KBTG และ Joy เปิดตัว THG HyCar รถรับส่งปลอดโควิด-19 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการเดินทางแก่ประชาชน การจัดตั้งบริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมวิจัยพัฒนามาตรฐานกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางการแพทย์ เป็นต้น

ส่วนแนวโน้มการดำเนินธุรกิจปี 2565 บริษัทฯ ยังคงให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ครบวงจรทั้งการป้องกันและรักษา ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกและวัคซีนจากภาครัฐ ดูแลคนไข้ใน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลใหม่ที่ลงทุนช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีผลประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง คาดว่าจะเริ่มมีกำไรหลังปรับแผนดึงดูดกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น โดยเพิ่มขีดความสามารถด้วยการเปิดศูนย์ wellness รวมถึงให้บริการห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลังติดโควิด-19 ทั้งยังมีแผนขยายการลงทุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 และการแสวงหาโอกาสการร่วมทุน และ/หรือการซื้อกิจการ

นอกจากนี้ จะนำ Digital Platform เข้ามามีบทบาทในการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น Telemedicine ที่จะพัฒนาให้ตอบสนองผู้ป่วยโรคเฉพาะทางมากขึ้น และอยู่ระหว่างศึกษาพัฒนา Health Blockchain สำหรับจัดเก็บข้อมูลสุขภาพคนไข้เชื่อมโยงอีโคซิสเต็มด้านสุขภาพ โดยปีนี้คาดจะได้เห็นความคืบหน้าใหม่ๆ ต่อเนื่อง

“ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของ THG นอกจากการสร้างผลกำไรตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่างๆ ควบคู่กันอยู่เสมอ โดยยึดมั่นบนหลัก “จริยธรรมพลเมือง” (Code of Conduct) อันเป็นแนวทางที่กลุ่มผู้ก่อตั้งได้ปลูกฝังมาตลอด 46 ปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน” นายแพทย์ธนาธิป กล่าวเสริม

ทั้งนี้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน 762.72 ล้านบาท คิดเป็น 81.8% ของกําไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้ 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 338.99 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 2) การจ่ายเงินปันผลที่เหลือได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 423.73 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/

Back to Top